قانون طبقه سوم

قانون طبقه سوم

29 شهریور 1396 13:11

امانوئل ژوزف سی‌یز کتابی دارد به‌نام«طبقه سوم چیست؟» طبقه اول حاکمان‌اند، طبقه دوم دستگاه نظریه‌پردازی و قانون‌نویسان‌اند و طبقه سوم توده مردم‌اند. وی می‌گوید طبقه سوم چیست؟

اکبر زمانی 
روزنامه‌نگار
امانوئل ژوزف سی‌یز کتابی دارد به‌نام«طبقه سوم چیست؟» طبقه اول حاکمان‌اند، طبقه دوم دستگاه نظریه‌پردازی و قانون‌نویسان‌اند و طبقه سوم توده مردم‌اند. وی می‌گوید طبقه سوم چیست؟ همه چیز؛ طبقه سوم در نظام سیاسی چه بوده است؟ هیچ چیز؛ طبقه سوم چه می‌خواهد؟ می‌خواهد در نظام سیاسی چیزی بشود. » برای تحقق برابری در جامعه می‌باید نمایندگان واقعی در مجلس حضور یابند و نمایندگان طبقه سوم یا شمار نمایندگان طبقه ممتاز برابر باشد. اما متاسفانه در مجلس و مراکز قانون‌گذاری طبقه سوم هیچ نماینده‌ای ندارد در نتیجه قوانین، قوانین طبقه اول است که توسط طبقه دوم برای طبقه سوم نوشته می‌شود. در جامعه‌ای که شما برای تبلیغات کاندیداتوری در شورای شهر باید حداقل 500 میلیون هزینه کنید یا برای تبلیغات رفتن به مجلس چند میلیارد هزینه کنید یا جزء طبقه اول هستید یا نماینده طبقه اول؛ در نتیجه قانونی که تصویب می‌شود فقط برای کنترل طبقه سوم است. بنری را دیدم که روی آن نوشته بود: «ما هیچ‌گاه گیاهی را با ریشه از خاک نمی‌کنیم» این بنر با این شعار شاید در جهت محیط زیستی باشد ولی اگر خوب بنگریم یک شعار سانتی مانتال و ماست مالی کردن بزرگ طبقه اول است. در چند صد متری این بنر یک معدن بزرگ شن و ماسه وجود دارد که چندین کوه اندازه نصف دماوند با تمام پوشش گیاهی را از جا 24 ساعته می‌کند خصوصا ساعات بعد از نصف شب اما در اینجا شما را نصحیت می‌کنند موقع چیدن سبزی، آنها را از ریشه در نیاورید شاید کل سبزی چیده شده در عرض یک‌سال یک متر مربع هم نباشد. کسی در اینجا بوته یا درخت از ریشه در نمی‌آورد فقط ممکن است مادر‌بزرگ‌ها که سبزی کوهی را می‌شناسند دوبرگ سبزی جمع کنند. اگر امروز جغد، هدهد و پروانه دیگر در همسایگی ما زندگی نمی‌کنند علتش این نیست ما آنها را شکار کردیم بلکه تخریب‌های عظیم طبقه اول آنها را فراری داده ولی ما انجمن تشکیل می‌دهیم، همایش می‌گذاریم‌،بنر می‌زنیم و دلمان را در دفاع از محیط زیست خوش می‌کنیم. تا طبقه سوم در مراکز قانون‌گذاری نماینده نداشته باشد این کارها چیزی جز شعار نیست و مشغول شدن به روزمرگی و غفلت از منافع عموم مردم است. امیدوارم سازمان‌های مردم نهاد بتوانند جلوی یک معدن (فقط یک معدن) را بگیرند به‌جای اینکه به شکارچی بدبخت که شاید یک شکار هم نکند. امیدوارم انجمن‌ها بتوانند برای محیط زیست کاری بکنند نه برای کسب شخصیت و احترام و از این دست واژه‌ها. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما