تلاش دولت برای جایگاه مناسب ایران در سلامت

تلاش دولت برای جایگاه مناسب ایران در سلامت

21 شهریور 1396 16:35

نقاط ضعف و قوت در همه دولت‌ها وجود دارد اما جایگاه مناسب ایران در بین 210 کشور جهان در حوزه بهداشت و درمان و جهش اقتصادی مناسب با موانع پیش رو از نقاط قوت و قابل توجه دولت یازدهم به شمار می‌رود. 

شکور پورحسین شقلان 
نماینده مجلس
نقاط ضعف و قوت در همه دولت‌ها وجود دارد اما جایگاه مناسب ایران در بین 210 کشور جهان در حوزه بهداشت و درمان و جهش اقتصادی مناسب با موانع پیش رو از نقاط قوت و قابل توجه دولت یازدهم به شمار می‌رود. 
دولت روحانی در برخی از موارد بسیار موفق و در برخی از موارد نیز ضعیف عمل کرده است. این اتفاق برای همه دولت‌ها با توجه به امکاناتی که دارند و شرایطی که بر کشور و جهان حاکم می‌شود رخ می‌دهد. دولت یازدهم تورم را در نقطه‌ای نگه داشت که اعتقاد دارم حفظ، تعادل و ثابت کردن قیمت‌ها یکی از نقاط قوت دولت روحانی است اما از آن طرف هم دچار رکود شدید بوده‌ایم. به اعتقاد من زمانی دولت‌ها موفق هستند که همراه با رشد، توسعه و رونق اقتصادی بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند. در حوزه بهداشت و درمان دولت بسیار موفق بوده است به طوری که از بین 26 کشور منطقه ایران در حوزه سلامت رتبه 11ام و در بین 210 کشور جهان رتبه 19ام را کسب کرده که نشان می‌دهد وضعیت ما در بحث بهداشت و سلامت خیلی بهتر شده است. ایران در رشد ناخالص داخلی در بین 24 کشور منطقه در رتبه 12 و از بین 191 کشور جهان در رتبه 84 قرار دارد. در بحث سرانه اسمی تولید ناخالص داخلی از بین 24 کشور منطقه در رتبه 14ام و در جهان از بین 152 کشور 81ام هستیم. یکی از سیاست‌های اقتصاد ایران اجرای اصل 44 قانون براساس سیاست‌های کلی ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری و خصوصی‌سازی است که رتبه ایران در خصوصی‌سازی از بین 22 کشور منطقه 22 و در دنیا از 181 کشور 172 است. همچنین در نرخ بیکاری از بین 10 کشور منطقه نهم و در دنیا از 105 کشور 90ام هستیم. در بحث کنترل نرخ تورم از بین 24 کشور منطقه 19 و در دنیا از 189 کشور در رتبه 158ام قرار داریم و در بحث سهم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به کل GDP که یکی از مشکلات اساسی ایران در اقتصاد به شمار می‌رود رتبه ایران در منطقه از 24 کشور 22ام و در جهان از 189 کشور، 169ام است. اعتقادم بر این است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر مقایسه‌ای بین ایران و کشورهایی که توسعه را با ایران شروع کردند مثل کره جنوبی کنیم یکی از فاکتورهایی که آن کشور را پیش برد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. یکی از آیتم‌های دخیل در اقتصاد، زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار است که ایران در منطقه از 20 کشور 15ام و در جهان از بین 138 کشور 63ام می‌باشد که به نسبت مناسب است. ضمن اینکه در بحث رقابت‌پذیری اقتصادی هم که دیگر یکی از فاکتورهای اقتصادی محسوب می‌شود ایران در بین کشورهای جهان در رتبه 76ام است که البته در این موضوع خیلی بهتر شده‌ایم. مجلس بودجه را تصویب می‌کند تا دولت در مسیر درست خودش حرکت کند اما هم دولت دهم و هم دولت روحانی انحرافاتی از بودجه داشتند که باید حتما اصلاح شود. مسئله اصلی کشور وجود جریان و حرکت جهنده برای درمان اقتصاد بیمار است و این اتفاق نیاز به تیم اقتصادی کارآمد دارد. یکی از مشکلاتی که داریم توسعه نامتوازن است. با توجه به ظرفیت‌هایی که کشور و به‌ویژه در نقاط صفر مرزی دارد، باید برای توسعه متوازن استفاده کند. مجلس رسالت خود را انجام داده و امیدواریم دولت روحانی در چهار سال آینده بتواند به نوعی الزامات و تکالیفی را که قانون برنامه ششم توسعه محول کرده اجرایی کند. دولت زمانی که روی کار می‌آید باید اسناد بالادستی را اجرا کند. دولت روحانی باید نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی جدی باشد و از ظرفیت‌های داخلی نیز بهره ببرد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما