قدرت‌های انتسابی با اکتسابی متفاوت است

قدرت‌های انتسابی با اکتسابی متفاوت است

20 شهریور 1396 14:17

در زمان مرحوم امام که ایشان جمله «میزان رأی ملت است» را مطرح کرد عده‌ای که اعتقادات سلفی‌گری داشتند با آن مخالف بودند، اما جرات بیان آن را نداشتند. الان زمینه طرح چنین مباحثی مهیا شده است. قطعاً در هیچ نظامی به‌ویژه در دنیای امروز جز رأی مردم و انتخاب آنها هیچ مشروعیتی برای هیچ‌کسی به وجود نمی‌آید.

محمدتقی فاضل میبدی
مدرس حوزه 
در زمان مرحوم امام که ایشان جمله «میزان رأی ملت است» را مطرح کرد عده‌ای که اعتقادات سلفی‌گری داشتند با آن مخالف بودند، اما جرات بیان آن را نداشتند. الان زمینه طرح چنین مباحثی مهیا شده است. قطعاً در هیچ نظامی به‌ویژه در دنیای امروز جز رأی مردم و انتخاب آنها هیچ مشروعیتی برای هیچ‌کسی به وجود نمی‌آید.
مشروعیت از بالا وجود ندارد و فقط به معصومان ربط پیدا می‌کند. انسان‌های غیر معصوم باید حتماً از مردم مقبولیت و مشروعیت بگیرند و نصب و عزل آنها در دستان مردم قرار دارد. قانون اساسی هم به همین نکته اشاره‌کرده که از ولی‌فقیه گرفته تا نمایندگان مردم و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند، بنابراین این نظر قابل‌قبول نیست.
اتفاقات زیادی در این رابطه به وقوع پیوسته، اکنون گروهی در کشور هستند که حس می‌کنند قدرت و توجه مردم را نسبت به خود ازدست‌داده‌اند و به دنبال راهی هستند تا نظر مردم را جلب کنند یا به گونه دیگر به حضور خود مشروعیت بخشند.
در چند انتخابات اخیر که مردم در برابر این شیوه فکری رویکرد دیگری را برگزیدند، این رویکرد به مذاق آنان خوش نیامد، بنابراین تلاش می‌کنند به شکلی خود را توجیه کنند. راه آن‌هم همین است که بگویند رأی مردم خیلی تأثیر و نقش ندارد و این دو مسئله از جای دیگری به وجود می‌آید، درواقع این توجیهی برای شکست خود در انتخابات است.
قدرت‌های انتسابی با اکتسابی متفاوت است. اگر همین افراد در معرض انتخاب مردم قرار گیرند جایگاهی ندارند و به همین دلیل است که از چنین توجیهاتی بهره می‌برند که جایگاه ما از سوی خداوند است و ازآنجا مقبولیت به دست آورده‌ایم.
تفکراتی ازاین‌دست به هیچ جا نمی‌رسد و جز شکست نتیجه دیگری به دنبال ندارد و نظراتی ازاین‌دست در دنیای امروز و بین مردم شکست‌خورده محسوب می‌شود و در شرع، فقه و قانون اساسی هم جایگاهی ندارد. به عبارتی دیگرنمی‌توان برای چنین مباحثی جایگاهی در شرع و قانون یافت.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما