چالش بین‌الخلائقی «زنان و ورزشگاه»

چالش بین‌الخلائقی «زنان و ورزشگاه»

20 شهریور 1396 14:17

موضوع منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها باز هم چالش برانگیز شده است. در سامانه خرید بلیت، امکان خرید بلیت برای زنان فراهم شده است و بعد از فروش آن به زنان، نقص فنی و مانند آن، توجیه غیرقابل باور مسئولین امر برای نجات ایمان و امان!

حمید پورجمالی
موضوع منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها باز هم چالش برانگیز شده است. در سامانه خرید بلیت، امکان خرید بلیت برای زنان فراهم شده است و بعد از فروش آن به زنان، نقص فنی و مانند آن، توجیه غیرقابل باور مسئولین امر برای نجات ایمان و امان!
استفاده از بلندگو در سال‌های آغازین ورود این وسیله به ایران هنجارشکنی و خلاف اخلاق و شرع تلقی می‌شد، مرحوم فلسفی در کتاب خاطراتش ذکر کرده که چه محنتی کشید تا در منابر و از طریق اشاره به عینک که مقوی دید است جا بیندازد که بلندگو هم مقوی صوت است. مرحوم مطهری هم از حرمت گوجه فرنگی (ارمنی بادمجان) و موضع علما در کتاب‌هایش آورده و دکتر فرامرز رفیع‌پور از «هنجارشکنانه» دانستن سرکردن روسری ترکمنی از سوی کمیته در تهران که یک دهه بعد در مغازه‌های روبه‌روی حرم حضرت معصومه در قم به عنوان سوغاتی زوار خریداری می‌شد، نوشته است (کتاب آناتومی جامعه). در روزنگار اعتمادالسلطنه هم آمده است که قبله‌عالم حرف رکیکی به یکی از فراشان زد و به او گفت:« مردک کت شلواری!»
همه این «تظاهرات عرضی» که در هر برهه، جامه‌ دفاع از شریعت  بر تن می‌کنند و به غلط با ناموس و غیرت و اخلاق در هم‌می‌آمیزند،  در واقع محصول گره‌های ناشی از سوء‌فهم‌هایی هستند که جبر زمانه آنها را از هم خواهد گشود نه مستحدثاتی دینی و اخلاقی که مومن و کافر را بر دوراهی انتخاب بگذارند.
اگر قرار بر چنین تفاسیر مضیقی از شریعت بود پیش از استادیوم و منع حضور زنان، رانندگی یا اشتغال و دیگر مظاهر حضورشان باید همانند حضور در ورزشگاه به چالش جدی گرفته می‌شد از این رو، این سمحه و تساهل در اشتغال و رانندگی که گاه مایه تفاخر به قوانین سختگیرانه کشورهایی همچون عربستان است، به خوبی نشان می‌دهد که منع حضور زنان از حضور در ورزشگاه یکی از ممنوعه‌هایی است که بیشتر وجه‌المنازعه خلقی با گستره‌بیشتری از خلایق است تا خدا و خلق.
تداوم این‌گونه چالش‌ها نه به‌خاطر  مبنای مستحکم عقلی و نقلی منع حضور زنان در ورزشگاه‌ها بلکه مرهون میل مفرط برخی به اثبات بقا و ماندگاری نگاه‌شان به مسائل و انکار تحولات بنیادین در جامعه است، بی‌آنکه همین جماعت به یاد آورند که بسیاری از رفتارها و رویکردهایی که امروز بدان مبادرت می‌ورزند کمتر از دو دهه پیش ذنب لایغفری بود که فقط اهل دوزخ بدان متصف بودند اما زمانه نشان داد که هیچ‌کدام از آنها (از اشتغال زنان تا استفاده از موبایل و اینترنت) نه خدشه‌ای به عرش کبریایی آورد و نه خشتی از دیوار شریعت و اخلاق برداشت.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما