مهدکودک در مجاورت زندان

مهدکودک در مجاورت زندان

15 شهریور 1396 14:48

تفاهمنامه جدیدی، اجازه می‌دهد که کودکان تا 2 سالگی در زندان بمانند، از طرفی این قانون را نیز داریم که اگر کودک زیر دو سال وابستگی شدید به مادر داشته، در کنار او و در زندان نگهداری می‌شود، اگر نه کودک باید به بهزیستی تحویل داده شود. چراکه محیط زندان برای نگهداری او مناسب نیست.

محمد نفریه
فعال حقوق کودکان
تفاهمنامه جدیدی، اجازه می‌دهد که کودکان تا 2 سالگی در زندان بمانند، از طرفی این قانون را نیز داریم که اگر کودک زیر دو سال وابستگی شدید به مادر داشته، در کنار او و در زندان نگهداری می‌شود، اگر نه کودک باید به بهزیستی تحویل داده شود. چراکه محیط زندان برای نگهداری او مناسب نیست.
اما درباره اینکه کودکانی با سن بیشتر هم در زندان‌ها هستند، باید بگویم ما نمی‌توانیم برای تحویل این بچه‌ها به بهزیستی اجباری را انجام بدهیم یا تحمیل کنیم، بنابر‌این در برخی زندان‌ها این مسئله دیده‌شده است.
ازنظر بودجه، هزینه‌های ساخت این پروژه را، سازمان زندان‌ها بر عهده دارد. از سمت ما، یعنی سازمان بهزیستی، کمک‌هایی درزمینه پروانه ساخت و آموزش مسئولان فنی و مربیان انجام می‌گیرد و درزمینه تجهیزات هم اگر نیاز باشد، سازمان بهزیستی کمک‌هایی را ارائه خواهد کرد.
فکر می‌کنم در زندان شهرری که زندان زنان است این مهدکودک ساخته شود و در هر زندانی که حداقل 10 کودک در آن باشند، این پروژه عملی خواهد بود.
خوشبختانه مشکلات و موانع ساخت مهدکودک در مجاورت زندان برطرف شده و به‌محض دریافت پروانه آن، احداث مهدکودک آغاز می‌شود.
در بخش حقوق کودک، ایدئال این است که بتوان بهترین استانداردها را فراهم کرد. این طرح، از این منظر که کودک در محیطی خارج از زندان قرار می‌گیرد و دنیای بیرون از آن را تجربه می‌کند خوب است. چون ما می‌بینیم که حضور کودکان در محیط زندان و در کنار کسانی که شاید به‌نوعی وضع مناسبی ندارند، آسیب‌زا است.
این مسئله هم وجود دارد که جدا کردن کودک، از مادر و پدر هم یک نوع خشونت است؛ اما اگر این طرح اجرایی شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد. با توجه به اینکه سنین 2 تا 5 سالگی، دوره رشد شناختی کودک است و باید دنیا را کشف کند، اگر محیطی مثل مهدکودک در کنار زندان‌ها برای نگهداری کودکان وجود داشته باشد و بچه‌ها بتوانند در کنار هم بودن و تعامل با یکدیگر را یاد بگیرند و این مهدها استاندارد باشند، طرح خوبی است.
در آن زمان که بحث این کودکان بود، ما تمام حرفمان این بود که این کودکان به مادربزرگ یا پدربزرگشان سپرده شوند؛ یعنی این بهترین راهی بود که برای خروج آنها از محیط زندان وجود داشت؛ اما بعدها تحقیقاتی صورت گرفت درباره اینکه نباید محبت مادر از کودک دریغ شود و نتیجه تحقیقات نشان داد وقتی کودک در کنار مادر معتادش است، شرایط روحی بهتری را تجربه می‌کند تا زمانی که به محیطی داخل شود که هیچ محبتی را دریافت نمی‌کند.
بهتر این است که کودک در کنار کسی باشد که محبت دریافت کند. باید زمینه آسیب دراین‌باره کم شود و پیشگیری صورت بگیرد ولی در متأسفانه در عمل، کار مشخصی انجام نمی‌گیرد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما