هر دم از این باغ بری می رسد

هر دم از این باغ بری می رسد

14 شهریور 1396 19:48

آخرین روزهای شهرداری سید خلف موسوی در حالی سپری می شود که معاون فرهنگی او اقدام به انتشار کتابی با عنوان ارمغان 3 نموده است که برآورد اولیه فقط  از قیمت چاپ آن چیزی بالغ بر 75میلیون تومان است!

 یادداشت 
متین صدیقی
هر دم از این باغ بری می رسد
آخرین روزهای شهرداری سید خلف موسوی در حالی سپری می شود که معاون فرهنگی او اقدام به انتشار کتابی با عنوان ارمغان 3 نموده است که برآورد اولیه فقط  از قیمت چاپ آن چیزی بالغ بر 75میلیون تومان است!
این کتاب که بیشتر به مجموعه ای از تصاویر شخصی امید آهن جان در زمان معاونت فرهنگی شهرداری می‌‌ماند، در 1000جلد با با گران‌رین کاغذهای ممکن چاپ شده است.
نکته قابل تامل اینکه یک چهارم این کتاب به زبان انگلیسی است! در حالی که در بین مدیران استانی توزیع شده و دلیلی به دو زبانه بودن آن وجود نداشته است.
آنچه فکر نگارنده متن را به خود مشغول کرده، این نکته است که برای ارمغان 1 و 2 چقدر حاتم بخشی از کیسه بیت المال صورت گرفته است.
عملکرد شهرداری اهواز را در کوچه پس‌کوچه ها می‌توان دید و به درستی قضاوت کرد.
چنین اقدامی، آنهم از سوی افرادی که خود را منتصب به جریانات و شخصیت‌های  مذهبی استان می‌دانند، دردی بزرگ است.
مردم این شهر جز بین الحرمین ایام محرم (که نقدها بر آن وارد است)چه نمود دیگری از معاونت فرهنگی شهرداری اهواز دیده اند؟ ضمن اینکه همین برنامه نیز از زمان شاعری معاونت قبلی مرسوم و متداول بوده و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
حیف و میل بیت المال درد ناک است. هم "حیف" آن و هم "میل" آن.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما