زن می‌تواند وزیر بشود

زن می‌تواند وزیر بشود

14 شهریور 1396 20:25

مسئله‌ای که آقای کدخدایی مطرح کرده  مبنی بر اینکه زن نمی‌تواند وزیر شود، صرفاً یک نظریه به‌حساب می‌آید و در همین رابطه نظرات دیگری هم وجود دارد که زنان حتی می‌توانند در مقام قضاوت حکم صادر کنند که خود به‌نوعی ولایت قضائی به‌حساب می‌آید.

محسن غرویان
استاد حوزه و دانشگاه 
مسئله‌ای که آقای کدخدایی مطرح کرده  مبنی بر اینکه زن نمی‌تواند وزیر شود، صرفاً یک نظریه به‌حساب می‌آید و در همین رابطه نظرات دیگری هم وجود دارد که زنان حتی می‌توانند در مقام قضاوت حکم صادر کنند که خود به‌نوعی ولایت قضائی به‌حساب می‌آید.
در مسئله شهادت که در کتاب‌های فقهی مانند جواهر در کنار بحث قضا آمده است در برخی از مسائل تنها شهادت زنان موردقبول واقع می‌شود و شهادت مردان مورداستفاده ندارد. این موارد نشان می‌دهد که در بعضی از مسائل زنان هم ولایت دارند به‌خصوص اگر به این نکته توجه شود که اصل ولایت ربطی به جنسیت ندارد.
اصل ولایت به دانش، علم و تخصص مربوط می‌شود و اگر در زمینه‌ای زنان متخصص و از دانش مربوطه برخوردار باشند در همان محدوده آنان صاحب‌ولایت هم هستند زیرا قرآن می‌فرماید: «بپرسید از اهل دانش و تخصص اگر خودتان نمی‌دانید» بر همین اساس مسائلی که تنها زنان دانش و تخصص دارند از ولایت هم برخوردار هستند.
دلیل مورداشاره تام نیست و درصورتی‌که وزارتخانه‌ای باشد که امور مربوط به آن از بین زنان کسی باشد که تخصص و دانش اش بیشتر از مردان است، آن زن می‌تواند وزیر هم بشود.
چنین تفسیری می‌تواند از دلایل عدم معرفی وزیر زن توسط حسن روحانی برای دولت دوازدهم باشد، احساس می‌شود که این مسائل نسبت به هم بی‌ارتباط نیست ولی دلیلی که آقای کدخدایی به آن اشاره‌کرده، ازنظر فقهی کامل نیست.
آقای دکتر روحانی باید در چنین مسائلی به نظرات فقها و مجتهدان آگاه به زمان امروز و نواندیش مراجعه کنند. این گروه دارای نظرات کاربردی هستند که برای حل مشکلاتی ازاین‌دست مناسب است. رجل سیاسی می‌تواند زن باشد زیرا ناظر به جنسیت نیست و منظور شخصیت سیاسی است که شخصیت هم به دانش، تخصص، تجربه و توانمندی برمی‌گردد و زن یا مردم بودن آن مطرح نیست.
هرگاه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم، بحث تعریف رجل سیاسی و کاندیداتوری زنان برای کسب دومین مقام در کشور به میان کشیده می‌شود، البته قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد و در اصل 115 آن آمده است که «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط یعنی ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت وامانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، انتخاب شود.»
درحالی‌که قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به جنسیت ندارد باگذشت نزدیک به 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هرگاه زنان به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پا به عرصه می‌گذارند به دلیل جنسیت، رد صلاحیت می‌شوند و وعده تعریف رجل سیاسی را به‌روزهای آتی می‌دهند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از قول عده‌ای درباره این مسئله علاوه بر ریاست جمهوری بحث وزارت را هم به آن اضافه کرده است.

کدخدایی گفته است«رجل سیاسی هرچند در رسانه‌ها فقط به‌عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این‌یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد وعده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزئی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رئیس‌جمهور شود.»

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما