وزیر جدید آموزش و پرورش و پیش نیازها

یادداشت

وزیر جدید آموزش و پرورش و پیش نیازها

6 شهریور 1396 13:29

تکیه دادن بطحایی بر مسند وزارت آموزش و پرورش اگر چه در روزهای اولی با حاشیه‌هایی همراه بود و دستورالعمل جذب معلمان تا مباحث بدون لهجه بودن و... تحلیل‌ها و بازتاب‌هایی داشت؛ اما آنچه مشخص است آنکه خبر این انتصاب چندان در ابتدای سال تحصیلی جدید محسوس نخواهد بود و امیدواریم در ادامه فعالیت مدارس خود را نمود دهد.

حمید‌رضا صالحی
تکیه دادن بطحایی بر مسند وزارت آموزش و پرورش اگر چه در روزهای اولی با حاشیه‌هایی همراه بود و دستورالعمل جذب معلمان تا مباحث بدون لهجه بودن و... تحلیل‌ها و بازتاب‌هایی داشت؛ اما آنچه مشخص است آنکه خبر این انتصاب  چندان در ابتدای سال تحصیلی جدید محسوس نخواهد بود و امیدواریم در ادامه فعالیت مدارس خود را نمود دهد.
سیاست‌های کلی که وزارتخانه ابلاغ می‌کند، قرار است توسط مدیر کل هر استان و معاونانش  عملیاتی شود. متاسفانه حلقه دوم و سوم این فرایند غالبا از ایرادات جدی برخوردار است.کار بطحایی با شخم زدن زمین شروع نمی‌شود. با خارج کردن سنگ‌ها از کشتزار آموزش و پرورش شروع می‌شود؛ سنگ‌هایی سخت و سنگین. سنگ‌هایی مدعی و سخنران. سنگ‌هایی که قوت زمین را گرفته‌اند و جالب است که مسیر آب را در این کشتزار سد کرده‌اند. جز آمار و ارقام پوچ و باطل چیزی برای گفتن ندارند و استاد مسلم  مستند‌سازی اند.
تا این سنگ‌های چند وجهی _که بر هر وجه آن نام یک مسیر سیاسی حک شده_در بدنه آموزش و پرورش وجود دارند, هیچ تحولی متصور نیست.
مدیران ادارات و اداره کل‌ها با اجرایی‌ترین بخش آموزش و پرورش در ارتباط‌اند. سهمی‌که این افراد در ایجاد یا نابودی انگیزه یک دبیر و یک دانش‌آموز دارند، قابل مقایسه با مدیران ستادی نیست.
سطح انگیزه پایین معلمان در سطوح مختلف مبین همین موضوع است. بدون اخراج مدیران و معاونان  ناکارآمد که مصالح فردی خود را برمنافع معلمان ارجح می‌دانند، تصور تحول در آموزش و پرورش محال است.
مدیرانی که جسارت مقاومت در برابر فشارهای بیرونی را ندارند و با هر توصیه‌ای فردی را درسمتی کلیدی منصوب می‌کنند تا شاید صندلی نرم مدیریت خود را دیرتر از دست بدهند، به درد آموزش و پرورش نخواهند خورد.
اینها پایگاه و جایگاه خود را در میان پرسنل خدوم خود و مخاطبان وسیع خود نمی‌دانند بلکه در توصیه‌هایی می‌دانند که موجبات رسیدن آنان به مراد مدیریت را برایشان فراهم کرده است، لذا وزیر جدید جز با جسارت و با تغییرات وسیع و حساب‌شده در بدنه مدیران ارشد استانی نخواهد توانست کاری پیش ببرد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما