هماهنگی با تیم شهردار آینده

4 مرداد 1396 16:44

ما می‌خواهیم به فرد یا کاندیدای منتخب شهرداری تهران با تیمش رأی بدهیم لذا اعضای شورای شهر حق‌دارند بدانند که شهرداری تهران قرار است با کدام تیم و چه افرادی نسبت به مدیریت شهری اقدام کند. در صورتی اعضای شورای شهر نسبت به کاندیدای مدنظر شهرداری تهران به اجماع خواهند رسید که تیم همراه فرد منتخب شهرداری تهران را نیز بشناسند. برای اعضای شورای شهر تهران برنامه‌های یک شهردار مهم است چراکه باید بدانیم فرد منتخب برای اداره و مدیریت شهر چه برنامه‌هایی را مدنظر دارد تا در ادامه در کنار تیمی‌که معرفی خواهد کرد به برنامه، تیم و اعضای کابینه شهرداری او رأی بدهیم.

زهرا نژاد‌بهرام
منتخب شورای شهر
ما می‌خواهیم به فرد یا کاندیدای منتخب شهرداری تهران با تیمش رأی بدهیم لذا اعضای شورای شهر حق‌دارند بدانند که شهرداری تهران قرار است با کدام تیم و چه افرادی نسبت به مدیریت شهری اقدام کند. در صورتی اعضای شورای شهر نسبت به کاندیدای مدنظر شهرداری تهران به اجماع خواهند رسید که تیم همراه فرد منتخب شهرداری تهران را نیز بشناسند. برای اعضای شورای شهر تهران برنامه‌های یک شهردار مهم است چراکه باید بدانیم فرد منتخب برای اداره و مدیریت شهر چه برنامه‌هایی را مدنظر دارد تا در ادامه در کنار تیمی‌که معرفی خواهد کرد به برنامه، تیم و اعضای کابینه شهرداری او رأی بدهیم.
وقتی‌که قرار است هرکدام از هفت نفر منتخب شهردار تهران نسبت به ارائه برنامه‌های شهری خود اقدام کنند ضروری است تا لیست اعضای تیم خودشان را نیز به اعضای شورای شهر تهران معرفی کنند. فرد منتخب می‌تواند در انتخاب اعضای تیم خودش به‌عنوان شهردار تهران آزادانه عمل کند اما آنچه برای اعضای شورای شهر تهران مهم است معرفی اعضای کابینه یا تیم او در کنار برنامه‌های مدیریتی او است که ما بیشتر انتظار داریم فرد منتخب، با ذکر دلیل نسبت به معرفی اعضای تیم خود اقدام کند که ما نیز بدانیم فرد کاندیدای شهرداری برای حل مشکلات شهری تهران با چه اعضایی و چه افرادی میخواهد برنامه‌های خود را عملیاتی کند.
انتخاب شهردار تهران که در شورای شهر، به خوان آخر خود رسیده، هر روز با شرایط جدیدتری روبه‌رو می‌شود. لیست هفت‌نفره منتخب شهرداری تهران که منتظر گزینه‌های نهایی خود است به نیمه راه نرسیده دچار ریزش شده است. از میان نامزدهای نهایی شهرداری تهران تاکنون دو نفر یعنی حبیب‌الله بیطرف و محمد شریعتمداری از دور رقابت‌ها کنار کشیده‌اند. حالا از آن لیست هفت نفره، تنها پنج نفر برای رقابت نهایی انتخاب شهردار تهران بافی مانده‌اند. این رقابت هم با ارائه برنامه‌های نامزدها برای اداره هر چه بهتر پایتخت ممکن خواهد و از میان آنان کسی کلید بهشت را در اختیار خواهد گرفت که دارای برنامه‌ای بهتر و منسجم‌تر باشد؛ این شرطی بود که منتخبین پنجمین دوره شورای شهر تهران تعیین کرده‌اند بودند. این در حالی است که اکنون زمزمه‌هایی در رابطه با اضافه شدن شروطی جدید برای نامزدهای شهرداری تهران شنیده می‌شود؛ از جمله آنها معرفی تیم همراه شهردار است به این معنا که اعضای شورای شهر علاوه بر برنامه شهردار باید تیم او را نیز ملاک انتخاب خود قرار دهند. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما