نظام قبیله‌ای یا مردم‌‌سالاری!

3 مرداد 1396 16:12

اظهارات سخیف و تاسف‌برانگیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در سهم‌خواهی از دولت دوازدهم و اعلام این مطلب که فلان تعداد وزیر باید هم‌زبان من باشند و‌گرنه ما نمایندگان هم‌زبان برای دولت چالش ایجاد می‌کنیم، نشانگر این واقعیت است که هنوز برخی در نظامات قبیله‌ای سیر می‌کنند.

اظهارات سخیف و تاسف‌برانگیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در سهم‌خواهی از دولت دوازدهم و اعلام این مطلب که فلان تعداد وزیر باید هم‌زبان من باشند و‌گرنه ما نمایندگان هم‌زبان برای دولت چالش ایجاد می‌کنیم، نشانگر این واقعیت است که هنوز برخی در نظامات قبیله‌ای سیر می‌کنند.
گویا تقویم و تاریخ این روزها را ندارند و نمی‌دانند. از دنیای پیرامونشان بی‌خبر بوده و اطلاع ندارند که نظام قاجاریه سال‌هاست از این کشور رخت بربسته!
اگر چه ممکن است ریشه‌های طایفه‌گری و قومیت‌گرایی همچنان در جامعه سیاسی ما نقش بازی کند اما وقتی این نقش چنان برجسته و پررنگ می‌شود که نماینده‌ای در مجلس برای تعیین وزرای کشور آن را ملاک قرار می‌دهد؛ جای بسی افسوس است.
این نماینده گرامی‌برای تعیین وزرا چنین ملاکی را درقرآن جستجو کرده‌؟
 از آیات مبارکی که تماما به برابری انسان‌ها و تمایزشان صرفا بر اساس تقوا دلالت دارد این اظهار عجیب را دریافت کرده است یا از زندگی ائمه‌؟
 در قانون اساسی چنین تقسیم‌بندی‌ای شکل گرفته و سخنان ایشان مستند به مفاد قانون اساسی کشور است یا برگرفته از نظامات قبیله‌ای آفریقا و عربستان؟
شرم‌آوراست که فردی با جایگاه نمایندگی مجلس چنین سخنانی که نشان از بی‌تدبیری و نالایقی است رابه زبان بیاورد و افسوس از سکوتی که شاهدیم.
تصور اینکه این سخنان بر اتحاد و یکپارچگی کشور چه خللی وارد می‌کند بر عقلای جامعه پوشیده نیست.
اما از همان نماینده محترم می‌پرسم چگونه است برای هدایت تیم‌های فوتبال و والیبال آن استان‌های هم‌زبانتان و حتی در سطح ملی از مربیان حتی خارجی استفاده می‌کنید و ملاک را توان و لیاقت افراد برای سکان‌داری تیم‌های ورزشی می‌دانید اما در هدایت وزارتخانه‌ها، ملاک لیاقت به ملاک هم زبانی تغییر می‌کند؟
صدالبته تدبیر روحانی و درایت این مرد کجا و سهم خواهی‌های احمقانه جماعتی اقلیت کجا! اما لازم است مجلس شورای اسلامی‌یک بار هم شده با نماینده هتاک به بانوان، با نماینده حمله‌کننده به خبرنگاران و با نماینده‌ای که سخنانش به اتحاد و یکپارچگی کشور آسیب می‌زند، برخوردی جدی داشته باشد.
مهد‌ی غفارزاده

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما