رئیس اورژانس اجتماعی کشور خبر داد:

26 هزار مورد کودک‌آزاری در یک سال

2 مرداد 1396 16:13

26 هزار و 909 کودک سال گذشته مورد آزار قرارگرفته‌اند. به گفته  رئیس اورژانس اجتماعی کشور، 80 مورد از موارد ثبت شده کودک‌آزاری مربوط به آزار جنسی است.  با این حال این کودکان آنقدر خوش شانس بودند که کارشان به مرگ نکشد و  کسی خبر رنج‌هایشان را به گوش سازمان اورژانس اجتماعی برساند و گاهی هم با مداخله مددکاران، از این آزارها نجات پیدا کنند. استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان و کرمانشاه بیشترین موارد  کودک‌آزاری را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند. 

گروه اجتماعی- 26 هزار و 909 کودک سال گذشته مورد آزار قرارگرفته‌اند. به گفته  رئیس اورژانس اجتماعی کشور، 80 مورد از موارد ثبت شده کودک‌آزاری مربوط به آزار جنسی است.  با این حال این کودکان آنقدر خوش شانس بودند که کارشان به مرگ نکشد و  کسی خبر رنج‌هایشان را به گوش سازمان اورژانس اجتماعی برساند و گاهی هم با مداخله مددکاران، از این آزارها نجات پیدا کنند. استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان و کرمانشاه بیشترین موارد  کودک‌آزاری را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند. 
حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرد: آمار پذیرش‌ها در اورژانس اجتماعی در سال گذشته در چهار بخش است: خط تلفن 123، خدمات سیار، مداخله در بحران و پایگاه‌های اجتماعی که در تمام اینها موارد مختلفی از آسیب‌ها گزارش شده است. 
757 هزار مورد تماس‌های کلی به اورژانس اجتماعی در سال گذشته بوده که 173 هزار و 725 مورد تماس مرتبط گزارش شده است. به این ترتیب که به مراکز مداخله در بحران 34 هزار و 101 مورد پذیرش افتاده و در خدمات سیار 90 هزار و 985 مورد ثبت شده است.
عدالت جنسیتی در آزار‌رسانی به کودکان
رئیس اورژانس اجتماعی کشور، آمار کودک‌آزاری ثبت‌شده در مراکز مداخله در بحران را تشریح کرد و گفت: از 34 هزار و 101 مورد پذیرش، 2765 مورد مربوط به کودک‌آزاری بوده است. 
اسدبیگی تصریح کرد: ‌از این تعداد 1403 مورد دختر و 1355 مورد پسر بوده و به عبارتی کودکان دختر و پسر به یک نسبت مورد آزاد قرار گرفته‌اند. 
ثبت 80 مورد آزار جنسی به کودکان
وی با اشاره به اینکه نوع آزارها جنسی، جسمی، روانی و عاطفی، غفلت و سهل‌انگاری و جنسی ـ جسمی بوده، گفت: به این ترتیب در مراکز مداخله در بحران که کودکان یا خانواده‌هایشان به صورت حضور پذیرش شده‌اند، خشونت جسمی 800 مورد، آزار جنسی 80 مورد، آزار عاطفی و روانی 458 مورد، غفلت و سهل‌انگاری 1403 مورد و  آزار جسمی ـ جنسی 24 مورد بوده است. 
رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: بسیاری از این آسیب‌ها طی چند روز، یک هفته، یک ماه یا حتی به مدت یک سال و چندین سال به طول می‌انجامد. طبق گزارش موجود، آزارهایی که تا چند روز به طول انجامیده 333 مورد، آزارهایی که یک هفته بوده و کارشناسان باخبر شده‌اند 124 مورد، یک هفته تا یک ماه 250 مورد، یک ماه تا 7 ماه 326 مورد، 7 ماه تا یک سال 418 مورد، یک سال تا سه سال 624 مورد و بیش از سه سال 690 مورد بوده است. 
بیشتر آزاردهندگان مرد هستند
اسدبیگی گفت: در میان آزاردهندگان 935 نفر زن و 1830 نفر مرد بوده است. در مورد علت آزار نیز اگر از خود افراد بپرسیم، امکان دارد بهانه بیاورند، اما به تشخیص کارشناسان، چند عامل باعث آزار رساندن به کودکان شده است. 


علت کودک‌آزاری از سوی والدین
وی در گفتگو با فارس تصریح کرد: 1404 مورد از آزار به کودکان به دلیل مصرف مواد مخدر در والدین بوده، 47 مورد سوءمصرف الکل، 180 مورد به علت بیماری روانی، 29 مورد عقب‌ماندگی ذهنی، 30 مورد بیماری جسمی آزاردهنده، 513 مورد تندخویی و پرخاشگری، 148 مورد انتظار پیروی بی‌چون و چرای کودک، 23 مورد مشکل جسمی کودک، 70 مورد انحراف جسمی و جنسی فرد آزاردهنده، 213 مورد بهانه‌گیری بی‌مورد و 108 مورد به دلیل بیکاری اتفاق افتاده است. 
آمار کودک‌آزاری در تماس با 123
اسدبیگی در مورد تماس‌های حاصل از کودک آزاری به خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی گفت: از 773 هزار و 725 تلفنی که انجام شده، 13 هزار و 759 مورد کودک آزاری بوده است. 
وی ادامه داد: در این مورد آزار جسمی و بدنی 5270 مورد، جنسی 360 مورد، عاطفی و روانی 1346، غفلت و سهل‌انگاری 5672 و علت نامشخص هم 1111 بوده است. 
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: به خدمات سیار اورژانس اجتماعی نیز 90 هزار و 985 مورد مراجعه و گزارش شده است که در این میان 10 هزار و 385 مورد مربوط به کودک‌آزاری است. 
استان‌هایی که بیشترین کودک‌آزاری را دارند
اسدبیگی در مورد استان‌هایی که بیشترین کودک‌آزاری در آنها ثبت شده، گفت: این موضوع باید نسبت به جمعیت تجزیه و تفکیک شود، اما طی بررسی‌های انجام شده به ترتیب استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان و کرمانشاه بیشترین کودک‌آزاری را داشته‌اند.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما