تصاویر این روزهای خلیج گرگان بسیار دردناک است/مسئولین مربوطه به سرعت به موضوع خلیج گرگان رسیدگی کنند

مدیرعامل موسسه چراغ در گفتگو با روزان مطرح کرد:

تصاویر این روزهای خلیج گرگان بسیار دردناک است/مسئولین مربوطه به سرعت به موضوع خلیج گرگان رسیدگی کنند

21 تیر 1396 16:5

علیرضا فرساد مدیرعامل موسسه چراغ و از فعالان اجتماعی در گفت و گویی با خبرنگار روزان در رابطه با عقب نشینی آب در خلیج گرگان اذعان داشت:خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است و در توسعه گردشگری استان بسیار حائز اهمیت است.تصاویر این روزهای خلیج گرگان بسیار دردناک است و هر کس این تصاویر را بنگرد از مرگ تدریجی این خلیج خواب از چشمانش خواهد رفت.

علیرضا فرساد مدیرعامل موسسه چراغ و از فعالان اجتماعی در گفت و گویی با خبرنگار روزان در رابطه با عقب نشینی آب در خلیج گرگان اذعان داشت:خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است و در توسعه گردشگری استان بسیار حائز اهمیت است.تصاویر این روزهای خلیج گرگان بسیار دردناک است و هر کس این تصاویر را بنگرد از مرگ تدریجی این خلیج خواب از چشمانش خواهد رفت.
وی افزود:نباید این نعمات الهی را رها کنیم زیرا وقتی نعمتی از دست رفت آن موقع باید غصه نبود آن را بخوریم،مسئولین مربوطه به سرعت به موضوع خلیج گرگان رسیدگی کنند و کمیسیون ویژه ای برای بحران این خلیج شکل گیرد و محیط زیست و نهادهای مربوطه دیگر این مسئله را در اولویت کاری خود قرار دهند.
فرساد با انتقاد از مدیریت ضعیف در حوزه محیط زیست تاکیید کرد:اگر نمیتوانید در حوزه محیط زیست کاری انجام دهید چرا مسئولیت قبول میکنید؟! وضعیت محیط زیست در سراسر کشور وضعیت مطلوبی نیست از سیستان گرفته تا خوزستان و گلستان.باید برای مدیریت محیط زیست ایران فکری کرد و با برنامه های جدی محیط زیست ایران را نجات داد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما