حمایت از تولید برای خروج از رکود

یادداشت:

حمایت از تولید برای خروج از رکود

19 تیر 1396 16:32

در حال حاضر بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است که در این بین کمبود نقدینگی، به این مشکلات دامن زده و فعالیت این بخش را دچار اختلال کرده است. برای بهبود این شرایط، یکی از راه‌های تقویت تولید و اشتغال پایدار در کشور، تامین منابع مورد نیاز این بخش است. بانک‌ها از جمله نهادهای مالی هستند که می‌توانند دراین بخش اثرگذار واقع شوند و با هدایت منابع به سمت تولید، این بخش را حمایت کنند. 

سعید قلیچی
در حال حاضر بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است که در این بین کمبود نقدینگی، به این مشکلات دامن زده و فعالیت این بخش را دچار اختلال کرده است. برای بهبود این شرایط، یکی از راه‌های تقویت تولید و اشتغال پایدار در کشور، تامین منابع مورد نیاز این بخش است. بانک‌ها از جمله نهادهای مالی هستند که می‌توانند دراین بخش اثرگذار واقع شوند و با هدایت منابع به سمت تولید، این بخش را حمایت کنند. 
با توجه به این نقش مهم، نظام بانکی آن‌طور که باید حمایت لازم را انجام نمی‌دهد و به جای اینکه منابعش را به شکل هدفمند در تولید به کار گیرد، آن را به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت می‌کند. این شرایط سبب شده بخش واقعی اقتصاد نتواند از تسهیلات بانکی بهره لازم را ببرد و از مشکل نقدینگی در رنج باشد. با این حال اگر هدف این باشد که اشتغال پایدار در کشور ایجاد شود تا معضل بیکاری ریشه‌کن شود، بدون تردید در گام نخست باید بخش تولید بهبود یابد و رونق بگیرد و این مهم بدون حمایت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی کشور ممکن نخواهد بود.
در این مسیر باید اصلاحاتی در حوزه بانکی کشور انجام شود تا بانک‌ها نقش حمایتی‌شان در حوزه اقتصادی پررنگ‌تر شود و این نیاز به این دارد که فعالیت بانک‌ها شفاف باشد و ضابطه و قانونمداری دراین بخش افزایش یابد تا بخش مولد کشور که می‌تواند نقش بسزایی در اشتغال پایدار داشته باشد تقویت شود. ضمن اینکه نیاز است تا برای تولید مشوق‌های لازم نیز توسط نظام بانکی در نظر گرفته شود تا انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر شود. 
از طرف دیگر برای بهبود شرایط تولید در کشور و بحث افزایش اشتغال، ضروری است تا مباحث مربوط به تولید بیش از گذشته مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا با ارائه راهکارهای مناسب و لازم، شاهد اشتغال پایدار و مولد باشیم که در نهایت باعث رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود.
در این میان به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از ضروری‌ترین اتفاق‌هایی که باید برای حمایت از صنعت مورد التفات باشد، دور کردن سایه سنگین سیاست از صنعت است. حاشیه‌های سیاسی برای صنعت، معدن و تولید همچون سمی خطرناک بسیار کشنده و نابودکننده است و متولیان این بخش باید با هوشیاری صنعت و تولید را از این حاشیه‌ها دور نگه دارند و از به‌کارگیری افراد سیاسی و غیرفنی و بی‌تخصص در مدیریت‌های صنعت و معدن نیز به طور جدی بپرهیزند. امروز کسی نیست که بر نقش محکم و حیاتی صنعت در اقتصاد به ویژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی واقف نباشد. توسعه صادرات، کاهش واردات، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در مسیر اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اتفاق‌هایی است که باید با اقدام و عمل در حوزه‌های مختلف صنعت تحقق یابد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما