تایید‌شدن در تاروپود اجتماع

تایید‌شدن در تاروپود اجتماع

29 خرداد 1396 16:25

انسان‌ها بیش از هر چیزی به دنبال مهر تایید هستند مهر تایید از چه کسانی؟ دقیقا این سوالی است اساسی که پاسخ به آن، زیست را برای ما ساده‌تر خواهد کرد. مهر تایید زمانی از بشر و انسان‌ها به سمت و سوی وجودی قدرتمند به نام خدا یا خدایان بوده است در حال حاضر بسیار کمرنگ‌تر عمل می‌کند و مهر تایید را باید نسبت به دیگری دریافت کنیم. دیگری کیست؟

اکبر زمانی
روزنامه نگار
انسان‌ها بیش از هر چیزی به دنبال مهر تایید هستند مهر تایید از چه کسانی؟ دقیقا این سوالی است اساسی که پاسخ به آن، زیست را برای ما ساده‌تر خواهد کرد. مهر تایید زمانی از بشر و انسان‌ها به سمت و سوی وجودی قدرتمند به نام خدا یا خدایان بوده است در حال حاضر بسیار کمرنگ‌تر عمل می‌کند و مهر تایید را باید نسبت به دیگری دریافت کنیم. دیگری کیست؟ دیگری همین افرادی هستند که ما روزانه با آنها درگیریم و برسر هم می‌زنیم؛  از این جهت برای دریافت مهرتایید در قبال دیگری به هر دری می‌زنیم و از هر دری وارد می‌شویم. اینکه چرا باید تایید شویم مهم‌ترین مسئله است. مولفه اساسی دو جریان تنفرو محبت است. ما زمانی به کسی که محبت می‌ورزیم نفرت نیز می‌ورزیم و زمانی هم بعد از مدتی شاید به او محبت بورزیم! این دیالکتیک بسیار عمیقی است که از درون آن تایید شدن بیرون می‌آید. تایید شدن حاصل یک درگیری بین محبت و تنفر است. وقتی دانش‌آموزی 20می‌گیرد محبت است و این تایید شدگی منجر به رشد! می‌شود. این بلوغ و رشد است که ما به‌دنبال تایید هستیم و وضعیت به‌قدری افتضاح است که برای رشد باید تایید شد. اغلب برای مثال کسانی که کاندیدای شورای شهر وروستا می‌شوند هم به‌دنبال همین تایید شدگی هستند وقتی اکثریت رای را می‌آورند مهر تایید می‌خورند با این مهر تایید توهم بلوغ به آنها دست می‌دهد که با خود بلوغ هم فرق دارد. البته بلوغ ورشد نه به معنای رشد واقعی بلکه فرد در ذهن خود با عناصر موجود این رشد را احساس می‌کند تنفر هم منجر به گسستی می‌شود تا این تایید شدگی به شکل دائمی‌انجام نگیرد توهم رشد دائمی، ‌منجر به عادی شدن بلوغی می‌شود که فکر می‌کنیم رشد کرده‌ایم درصورتی که معلمی‌که 20می‌دهد و. . . همین انسان عادی و معمولی است که برای اینکه خرج اقتصادی خود را در بیاورد مجبور به آموزش می‌شود و او هم در دیالکتیک تنفر و محبت است. واقعه جالب دیگری را که می‌توانیم به تاییدشدگی پیوند دهیم مرگ است. مرگ ما حتمی‌است. چه چیزی ارزش زیستن دارد؟ تلاش برای جمع‌آوری پول، قدرت، منزلت اجتماعی‌! نویسنده شدن! فیلسوف شدن یا هزاران امری که اشخاص برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. تمامی‌این موارد ذکر شده مفاهیم و کلمات و ساختاری هستند که برای فرار از مقوله بسیار عجیب مرگ ایجاد شده است! تا حدی که تمامی‌موارد ذکر شده در طول تاریخ بوده‌اند تا مرگ را امری عادی جلوه دهند همین تایید شدن و همین موجه جلوه دادنمان و گرنه فکر کردن به مرگ از خودِ مرگ دهشتناک‌تر است. اگر تاریخ ورق خورد تنها به‌خاطر همین مفاهیم و ساختارهایی بود که مردم ساختند آن هم برای پوشش به واقعیتی مثل مرگ!
ستون نگاه
 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما