حفظ آثار تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی

مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی

حفظ آثار تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی

10 خرداد 1396 18:11

به گزارش روزان نیوز، پیگیری  ثبت خانه تاریخی ثابت پاسال باید طبق فرایند ثبت باشد، موانعی مانند ابلاغ به مالک، رسیدگی به اعتراض مالک و. . . بر سر راه این ثبت وجود دارد که ما در حال تلاش برای حل این موانع هستیم.
این خانه ارزش تاریخی منحصر به فردی دارد و امیدواریم که بتوانیم آن را حفظ کنیم، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران خبر داده که با مالک به تفاهم رسیده است و به زودی این بنا ثبت خواهد شد. این بنا مالک خصوصی دارد، باید به مالک اصلی ابلاغ کنیم و اگر مالک اعتراضی داشته باشد به اعتراض رسیدگی کنیم.
این خانه قیمت بسیار بالایی دارد و میراث فرهنگی وظیفهاش حفظ بناهای تاریخی است و لزوما نمیتواند برای حفظ بناهای تاریخی همه آنها را بخرد.
اگر قرار است کسی این بنا را بخرد بهتر است شهرداری و نهادهای دیگر بخرند، میراث فرهنگی باید سازوکاری پیدا کند، که هم مالکیت بنا محترم شمرده شود و هم آثار تاریخی حفظ شود. زمانی در این امر توفیق پیدا میکنیم که مالکان متوجه شوند ثبت این آثار به نفع آنهاست.
 همه ارگانهای ذیربط و مرتبط به حفظ بناهای تاریخی از جمله معاونت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و. . . در اینکه ما بتوانیم به هدفمان برسیم و این بنا را حفظ کنیم تاثیرگذار بودند و تلاش خودشان را در این زمینه کردند. همین اجماع بوده است که تاکنون توانستهایم این بنا را حفظ کنیم.
حفظ و حراست آثار تاریخی و فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است، اگر اشخاص دیگری نظر میدهند باید دید چقدر صلاحیت نظر دادن دراینباره را دارند و آیا در جایگاهی هستند که بتوانند در این خصوص نظر دهند یا نه. در مورد بناهای تاریخی میراثفرهنگی باید به مسائل مربوط به آن رسیدگی کند.
نام خانه تاریخی «ثابت پاسال» که به کاخ ورسای ایران معروف است و در منطقه جردن تهران قرار دارد دوباره با خبر رئیس شورای اسلامی‌شهر تهران مبنی بر اینکه قرار است خانه تاریخی«ثابت پاسال» به مسجد تغییر کاربری دهد، در صدر اخبار اجتماعی قرار گرفت. این اظهارات چمران اگر چه با واکنش سازمان میراث فرهنگی روبهرو شد اما لزوم ثبت هر چه زودتر این خانه تاریخی را به همه گوشزد کرد.
میراث فرهنگی در واکنش به اظهارات چمران اعلام کرد این خانه به مسجد تغییر کاربری نمی‌دهد و قرار است به زودی به عنوان بنای تاریخی تهران ثبت شود. همچنین میراث فرهنگی از توافق خود با مالک این بنا خبر داد و اعلام کرد قرار است 20درصد این خانه هتل شود و در نهایت خانه ثابت پاسال حفظ خواهد شد.
سالهاست سرنوشت بناهای تاریخی تهران این است، بعضی از آنها رسانهای میشود و شاید در سرنوشتشان فرجی ایجاد شود اما به جای بسیاری از این بناها در سکوت کامل خبری پاساژ و پارکینگ میسازند یا در بهترین حالت تغییر کاربری داده و به رستوران و هتل تبدیل میشوند.
خانه ثابت پاسال اما به هتل تبدیل میشود، آن هم به خاطر اینکه مالک این خانه تاریخی با میراث فرهنگی کنار نمیآید. این خانه قبل از انقلاب متعلق به یک سرمایه‌دار ایرانی بوده است که بعد از انقلاب مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است. پس از آن نیز علی انصاری، مدیرعامل بانک آینده آن را خریداری کرده است و حالا مالک این بناست.

سوال اصلی اینجاست که چرا سازمان میراث فرهنگی قدرت حفظ بناهای تاریخی تهران را ندارد؟ چرا نمیتواند سر موضع خود بماند، بناهای تاریخی را بخرد یا اگر مالک آن خصوصی نیست آنها را حفظ کند؟ چرا داستان غمانگیز یک خانه تاریخی باید به گونهای باشد که از شنیدن تغییر کاربریاش به هتل خوشحال شویم، خوشحال شویم که قرار نیست کاملا ویران و تبدیل به مسجد شود. قرار نیست سرنوشتش در دست کسانی قرار گیرد که این بنا را فاقد ارزش میدانند.
منبع: روزان نیوز

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما