شرایط زنان ایرانی از نگاه آمار

گزارش معاونت زنان و خانواده از وضیعت زنان کشور منتشر شد

شرایط زنان ایرانی از نگاه آمار

19 اردیبهشت 1396 14:9

گروه اجتماعی- معاونت زنان ریاست‌جمهوری در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم گزارشی از شرایط زندگی زنان ایرانی در طول عمر تقریبی دولت یازدهم در طی سال‌های 90 تا 95 منتشر کرده است. رشد 13.6 درصدی ولادت‌ها طی این مدت و افزایش نرخ امید به زندگی بین زنان کشور به 74 سال از آمار قابل توجهی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بخش‌هایی از این گزارش را که به صورت عمومی ‌منتشر شده در ادامه این گزارش می‌خوانید:

رشد 13.6 درصدی تولد نوزادان
طبق گزارش مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال 94 به تعداد 79 میلیون نفر اعلام شده است. بر اساس آمارهای ثبتی سازمان ثبت احوال، کشور طی سال‌های 1390 تا 9 ماهه 1395 با افزایش وقوع ولادت روبه‌رو بوده است، به طوری که ولادت‌های ثبت شده در سال 1394 نسبت به سال 1390 دارای رشد 13.6درصدی بوده است و این افزایش در نقاط روستایی کشور بیشتر مشاهده می‌شود. ولادت‌های ثبت شده شهری در فاصله سال‌های مذکور 11 درصد و ولادت‌های ثبت شده روستایی 23 درصد رشد را نشان می‌دهند.
تغییر الگوی سنی مادران
- الگوی سنی مادران ولادت‌های ثبت شده کشور بر حسب گروه‌های سنی مادران طی سال‌های 1390 تا 9 ماهه 1395 نشان می‌دهد که بیشترین ولادت در گروه سنی 25 -29 سال مادران اتفاق افتاده است. به‌طوری که بیش از 30 درصد ولادت‌های ثبت شده به این گروه سنی مادران اختصاص دارد.
 الگوی سنی باروری تا حد زیادی تابع الگوی سنی ازدواج است. با توجه به افزایش سن ازدواج در زنان، الگوی سنی مادران نیز در حال تغییر است. چنان که بررسی روند آمارهای ولادت ثبت شده طی سال‌های 1390 تا 9 ماهه 1395 نشان می‌دهد وقوع ولادت در گروه‌های سنی 15 -19 ساله، 20-24 ساله و 25 -29 ساله مادران کاهش یافته و در مقابل در گروه‌های سنی 34 -30 ساله و 39-35 ساله افزایش یافته است.
درصد ثبت ولادت در مادران 24-20 ساله از 26.9 درصد در سال 1390 به 20.3 درصد در 9 ماهه سال جاری کاهش یافته و در مادران 34-30 ساله از 21.2 درصد در سال 1390 به 26.5 درصد در مدت یاد شده افزایش یافته است.
افزایش امید به زندگی زنان
امید به زندگی زنان ارتقای پوشش سلامت در کشور به‌ویژه در نقاط روستایی و محروم منجر به افزایش شاخص امید زندگی در میان زنان شده است؛ به طوری که امید به زندگی زنان از 69 سال در سال 1375 به بیش از 74 سال در سال 1394 ارتقا یافته است.
علی‌رغم اینکه همواره امید به زندگی زنان بیشتر از مردان بوده است، زنان براساس آمارهای بهداشتی در مقایسه با مردان آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل بیماری‌های جسمی، روحی و مشکلات اجتماعی دارند؛ به طوری که شیوع برخی از بیماری‌های روحی‌روانی مانند افسردگی در زنان بیشتر است .
مردان بیشتر از زنان فوت کرده‌اند
آمارها نشان می‌دهند 56.5 درصد از فوت‌های ثبت شده کشور در 9 ماهه 1395 مربوط به مردان و 43.5 درصد مربوط به زنان است. از مجموع فوت‌های ثبت شده، 74.7 درصد مربوط به جمعیت مناطق شهری کشور و 25.3 درصد مربوط به جمعیت مناطق روستایی آن است. مقایسه آمارها در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 نیز همین نسبت‌ها را در کشور نشان می‌دهد.
کاهش 21 درصدی ازدواج در سال‌های اخیر

ازدواج و طلاق بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج ثبت شده کشور در سال 1390 برابر با 874 هزار رویداد بوده که این رقم با 21 درصد کاهش به 685 هزار  ازدواج در سال 1394 رسیده است. آمار این سازمان نیز نشان می‌دهد در سال 1390 تعداد 142 هزار  طلاق به ثبت رسیده که با 14.6 درصد افزایش در سال 1394 به رقم 163 هزار مورد رسیده است. اگرچه افزایش وقوع طلاق با افزایش وقوع ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، اما تاثیر غیر مستقیم عوامل اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را نمی‌توان نادیده گرفت .بر اساس اطلاع واصله از سازمان ثبت احوال، با آغاز ثبت آنلاین ازدواج و طلاق در محاضر از سال 1395 ازدواج، ثبت این دو رویداد با واقعیت بیشتری انجا‌م می‌گیرد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما