فرگزیت، پیش لرزه فروپاشی اتحادیه اروپا

بررسی نتایج و پیامدهای انتخابات 2017 ریاست‌جمهوری فرانسه بر اتحادیه اروپا در گفتگو با دکتر عبدالله مهربان؛

فرگزیت، پیش لرزه فروپاشی اتحادیه اروپا

17 اردیبهشت 1396 14:4

گروه دیپلماسی: امروز دور دوم انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری فرانسه در سال 2017 برگزار می‌شود. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 61.5 تا 63 درصد فرانسوی‌ها تمایل دارند که در دور دوم این انتخابات به امانوئل مکرون میانه رو از حزب «در حرکت» رای بدهند. با این وجود، علی‌رغم شانس بیشتر برتری مکرون میانه‌رو و مستقل، نتایج این انتخابات التهاب بزرگی را در سطح قاره اروپا ایجاد کرده است. بر این اساس که در صورت برد هر یک از نامزدها، یعنی مارین لوپن و امانوئل مکرون، این مسئله مطرح می‌شود که آینده فرانسه در اتحادیه اروپا در چه مسیری قرار خواهد گرفت. بسیاری بر این باور هستند که پیروزی لوپن زنگ خطری برای پایان وحدت قاره اروپاست و در مقابل برخی بر این باور هستند که پیروزی مکرون نیز منتج به باقی ماندن فرانسه در اتحادیه اروپا نخواهد شد. با نظر به تمامی ‌این تفاسیر، در راستای بررسی ابعاد اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و تاثیر آن بر وحدت و انسجام اتحادیه اروپا «روزان» با دکتر عبدالله مهربان کارشناس مسائل اروپا گفتگو داشته است.

***فرانسه قلب تپنده فرهنگ، ناسیونالیسم و تحولات سیاسی اروپاست
عبدالله مهربان در ارتباط با ابعاد اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی اظهار کرد: «کشور فرانسه همواره جایگاه ویژه‌ای را در میان کشورهای اروپایی داشته و همیشه به عنوان قلب تپنده فرهنگ، ناسیونالیسم و تحولات سیاسی – اجتماعی این قاره بوده است. نقطه عطف این موضوع را می‌توان در ارتباط با انقلاب فرانسه در سال 1789 مشاهده کرد و متعاقب آن پدیدار شدن دموکراسی  و دولت‌مداری نوین، پیدایش جریان‌های سیاسی و حزبی نوین و زایش اندیشه‌های پیشرو و رادیکال در اواخر قرن بیستم از جمله نمودهایی هستند که فرانسه را در میان مجموعه کشورهای اروپایی متمایز کرده است.»
علاوه بر این، نقش کشور فرانسه در مجموعه وقایعی که منجر به بروز جنگ جهانی اول و دوم شد، بسیار برجسته است. در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم نیز همچنان، نقش کلیدی و تاریخی فرانسه برای اروپاییان در قالب ایفای نقش محوری در ایجاد اتحادیه اروپا، حفظ شد. در دهه‌های اخیر نیز شاهد نقش محوری فرانسه در کنار آلمان در پیشبرد سیاست‌ها و راهبردهای اتحادیه اروپا بوده‌ایم. در مجموع، می‌توان گفت که کشور فرانسه از نقشی محوری و مهم برای قاره اروپا برخوردار بوده و خواهد بود.
***پیروزی لوپن زمینه‌ همکای‌ها و اتحادهای فرانسه را با جهان و اروپا مختل خواهد کرد
در بخشی دیگر از گفته‌های خود، این کارشناس مسائل اروپا، در پاسخ به این پرسش که انتخاب هر یک از مکرون و لوپن چه تاثیری را بر ماندن و یا خروج فرانسه از اتحادیه اروپا خواهد داشت، گفت: «لوپن و مکرون از دو دیدگاه متفاوت به رابطه فرانسه با اتحادیه اروپا می‌نگرند. لوپن بر این باور است که در صورت پیروزی باید فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج کند و همانند برگزیت، فرانسه نیز باید فرگزیت را اجرایی کند. این موضع، خواسته‌های جناح راست افراطی را نمایندگی می‌کند. این طیف بر این باور هستند که فرانسه با خروج از اتحادیه اروپا باید مجددا استقلال و عظمت خود را بازیابد. از سوی دیگر، مکرون نیز نه همانند جناح راست، اما به نوعی دیگر بر این امر تاکید داشته‌اند که تنها در صورتی در اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند که این نهاد تعدیل‌ها و اصلاحاتی اساسی را در سیاست‌ها و ساختار خود انجام دهد. با این وجود، پیروزی مکرون را می‌توان بیشتر در راستای باقی ماندن پاریس در اتحادیه اروپا ارزیابی کرد؛ زیرا مکرون نسبت به لوپن رویکرد مثبت‌تری نسبت به همکاری‌ها منطقه‌ای و اتحادها دارد.»
***جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا به آسانی خروج انگلستان نخواهد بود
همچنین در ارتباط با در معرض تهدید قرار گرفتن وحدت اتحادیه اروپا، در نتیجه برگزیت (خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) و متعاقب آن طرح فرگزیت، اظهار کرد: «بالطبع برگزیت تاثیر منفی بر اتحادیه اروپا بر جای گذاشته است. هم اکنون نیز شاهد آثار روانی آن در سطح اروپا هستیم. از این لحاظ که بریتانیا یکی از مهم‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شد؛ اما واقعیت آن است که از همان ابتدا تا کنون، عضویت لندن در این اتحادیه همراه با شک و شبهه بوده است و نهایت امر هم به مسئله برگزیت منجر شد. با این وجود، وضعیت کشور فرانسه بسیار متفاوت بوده است. این کشور دارای پیوستگی جدی و جدایی‌ناپذیر با اتحادیه اروپا بوده و به آسانی نمی‌توان تصور کرد که این کشور از این اتحادیه جدا شود. با نظر به این تفاسیر، اگر از نگاهی رئالیستی نسبت به همگرایی در اروپا نگاه کنیم خواهیم دید که تهدیدهای جنگ‌ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن، تهدیدی بر همگرایی و وحدت در اروپا بوده است.»
 از طرف دیگر، رئالیست‌ها بر این باور هستند که هر چه سایه تهدیدات کاسته شود، از ضریب همبستگی و پیوستگی میان کشورهای اروپایی کاشته خواهد شد. در نتیجه امروز ما شاهد نسلی از شهروندان و سیاست‌مداران اروپایی هستیم که  هیچ خاطره‌ای از جنگ جهانی دوم در اذهان خود ندارند، در نتیجه گرایش‌های واگرایانه در اروپا در حال رشد است. با تمامی ‌این تفاسیر می‌توان ابراز داشت که کشور فرانسه همانند انگلستان، به آسانی از اتحادیه اروپا جدا نخواهد شد. مگر آنکه از رویکرد رئالیستی به مسئله نگاه شود که به دلیل برداشته شدن سایه جنگ و تهدیدات امنیتی، روند واگرایی در اروپا انکارناپذیر خواهد بود.
***فرگزیت، دومینوی خروج دیگر اعضا از اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت
این کارشناس مسائل اروپا در بخشی دیگر از اظهارات خود در ارتباط با امکان خروج اعضای بیشتر از اتحادیه اروپا متعاقب وقوع برگزیت و مطرح شده فرگزیت، تصریح کرد: «در صورتی که فرگزیت یعنی جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا اتفاق بیفتد، بدون تردید شاهد جدایی اعضای بیشتری از اتحادیه اروپا خواهیم بود. واقعیت آن است که کشور فرانسه به واسطه نقش تاریخی، مجاورت سرزمینی و پیشرو بودن، از نقش بسیار بیشتری نسبت به انگلستان در  اتحادیه اروپا برخوردار است. از این رو، در صورت جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا این تهدید بسیار محتمل است که به شکل دومینو اعضای دیگر نیز از اتحادیه اروپا خارج شوند و حتی این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا دچار فروپاشی شود. واقعیت آن است که انگیزه خروج فرانسه از اتحادیه اروپا، میان شهروندان این کشور وجود دارد؛ اما این امر موجب نمی‌شود که اقلیت افراط‌گرایان موفق شوند کنترل امور را در دست بگیرند.»
***حمایت احزاب میانه‌رو و چپ رمز پیروزی مکرون است
عبدالله مهربان در بخش پایانی از گفته‌های خود، در پیش‌بینی نتایج انتخابات امروز ریاست‌جمهوری در کشور فرانسه ابراز داشت: «با توجه به الگویی که در سال 2002 شاهد بودیم؛ یعنی اینکه تمامی ‌احزاب راست میانه، چپ‌ها و سوسیالیست‌ها برای گریز از ترس و تهدیدی که راست‌های افراطی برای اروپا و فرانسه ایجاد کرده‌بودند، متحد شدند؛ در انتخابات اخیر نیز شاهد هستیم تمامی ‌این جریان‌ها حمایت صریح و قاطع خود را از مکرون ابراز کرده‌اند و در نظرسنجی‌‌ها شاهد هستیم که نماینده مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری با بیش از 60 درصد آراء پیشتاز هستند. بنابراین، به احتمال قریب به یقین اسم مکرون به عنوان پیروز انتخابات از صندوق‌های رای بیرون خواهد آمد و باید منتظر تحولات جدید در نتیجه این انتخاب بود.

****سوتیتر: در صورت جدایی فرانسه از اتحادیه اروپا این تهدید بسیار محتمل است که به شکل دومینوار اعضای دیگر نیز از اتحادیه اروپا خارج شوند و حتی این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا دچار فروپاشی شود.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما