عبدالله ناصری در گفتگو با روزان:

28 فروردین 1396

روحانی در مناظره‌ها مردم را در جریان واقعیات قرار دهد

عبدالله ناصری یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان در گفتگو با «روزان» به نقد و تحلیل رقابت‌های انتخاباتی حول...